POLIS DIRAJA MALAYSIA

Polis Diraja Malaysia memberi kelulusan untuk membawa masuk / mengimport Siren Alarm dari Luar Negeri. Siren Alarm memerlukan Permit Polis adalah untuk memastikan Siren Alarm yang di import tidak mengeluarkan bunyi seakan sama dengan Bunyi Bomba ataupun Polis Ambulan.

Client Charter

​______________________________________________________________________________________________________________________​​

Caj

​______________________________________________________________________________________________________________________​​​

Tiada Maklumat.


Kod Tarif

​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​

Important announcement.
Please refer to Royal Malaysian Customs implementation on PDK/AHTN 2012 

CORELATION TABLE 
Kindly refer to fta.miti.gov.my 


Kod tarif Kastam untuk Siren Alarm adalah 853180100 iaitu untuk "sebarang peralatan keselamatan di import yang mengeluarkan bunyi".