LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN

______________________________________________________________________________________________________________________

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) adalah agensi yang bertanggungjawab menguatkuasakan peraturan baru perlaksanaan Standard Malaysia mandatori ke atas pengimportan produk bahan binaan yang diperuntukan dibawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 1998 Pindaan 2003, 2004 & 2009 melalui pengeluaran Sijil Kelulusan atau "Certification of Approval (COA)".

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 1998 adalah akta di bawah subseksyen 31(1) Akta Kastam 1967 (Akta 235) di mana menerangkan bahawa pengimportan sesuatu produk perlu memenuhi tatacara mengimport produk binaan sebelum ia masuk ke Negara ini.


Tanggungjawab CIDB

​ ​​​1. Memproses permohonan verifikasi terhadap produk binaan oleh pengimport atau wakil
2. Menjalankan verifikasi produk binaan di pintu masuk Kastam di seluruh Malaysia
3. Memberi kelulusan melalui ePermit atau COA
4. Mengambil sampel untuk ujian konsainan
5. Melaksanakan lawatan pemeriksaan dan verifikasi produk binaan di kilang pengeluaran
6. Memantau PC yang dikeluarkan oleh CB
7. Menjalankan "market sampling" untuk produk binaan yang diimport
8. Memberi pengecualian COA berdasarkan syarat syarat yang telah ditetapkan.

Prosedur Permohonan Permit

​______________________________________________________________________________________________________________________​​

Tiada Maklumat.


​Client Charter

​______________________________________________________________________________________________________________________​​


​Caj

​______________________________________________________________________________________________________________________​​​

1. Hari Bekerja - RM500.00/Verifikasi
2. Cuti Am - RM700.00/Verifikasi
3. Cuti Umum - RM780.00/Verifikasi


​​Kod Tarif

​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​

Important announcement.
Please refer to Royal Malaysian Customs implementation on PDK/AHTN 2012 


CORELATION TABLE 
Kindly refer to 
fta.miti.gov.my 


Klik di sini - PDF

​​Lampiran

​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​

Alamat
​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(Bahagian Penilaian dan Akreditasi)
Aras 10A, Grand Seasons Avenue,
No. 72, Jalan Pahang,
53000 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tel: 603-2617 0200
Faks: 603-4040 0407

www.cidb.gov.my
 ​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​

Pegawai Untuk Dihubungi
​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​

SUB UNIT PENGELUARAN COA

MOHAMAD NORSANI KATAP
Jawatan : Pengurus
Talian Terus : 03- 4047 7443

NUR EZZA HANUM ABDULLAH
Jawatan : Penolong Pengurus
Talian Terus : 03- 4047 7452

SUZANA SELAMAT
Jawatan : Pembantu Tadbir
Talian Terus : 03- 4047 7483

 ​______________________________________________________________________________________________________________________​​​​​

SUB UNIT PENGECUALIAN COA

RASHIMAH ADENAN
Jawatan : Pengurus
Talian Terus : 03- 4047 7445

RAMLAN BEDIN
Jawatan : Penolong Pengurus Kanan
Talian Terus : 03- 4047 7431

IZZAT AZRI AZMI
Jawatan : Penolong Pengurus
Talian Terus : 03- 4047 7446

MOHD AZIZZUL HAKIM SUPARMAN
Jawatan : Penolong Pengurus
Talian Terus : 03- 4047 7499

SURIYATI ABD SIDEK AHMAD
Jawatan : Pembantu Tadbir
Talian Terus : 03- 4047 7451